Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, pH của đất

SKU: 344
Độ chính xác nhiệt độ: 0.1 °C
Độ chính xác độ ẩm: 3%
Độ chính xác pH: 0.5 pH
Độ chính xác hướng gió :
Đô chính xác tốc độ gió: 0.1m/s
Độ chính xác ánh sáng: 3%
Độ chính xác bay hơi: 0.1 mm
Giá:
Liên Hệ

Qty: - +
0 Đánh giá

Hệ thống giám sát đất
1. Giới thiệu hệ thống:
Hệ thống giám sát đất
Giám sát trực tuyến nhiệt độ và độ ẩm của đất, theo dõi độ pH của đất, phân NPK,… thích hợp cho việc giám sát môi trường trồng trọt nông nghiệp thông minh và tưới tự động. Thiết kế mô-đun, hỗ trợ tùy biến, lựa chọn miễn phí các thông số giám sát. Có thể tăng tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ và độ ẩm và các thông số khác. Hỗ trợ năng lượng mặt trời.

2. Đặc trưng của hệ thống giám sát:
Hệ thống giám sát độ ẩm của đất có thể giám sát liên tục đất 1 ẩm trong thời gian dài. Người sử dụng có thể linh hoạt bố trí cảm biến độ ẩm đất theo nhu cầu giám sát, cảm biến cũng có thể được bố trí ở các độ sâu khác nhau để đo tình hình độ ẩm của đất trong hồ sơ. hệ thống cũng cung cấp thêm khả năng mở rộng để tăng các cảm biến tương ứng ăn mòn các yêu cầu giám sát, theo dõi nhiệt độ đất, độ thuận lợi của đất, giá trị PH của đất, mực nước ngầm, chất lượng nước ngầm cũng như nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa và các thông tin khác , để đáp ứng nhu cầu nâng cấp chức năng hệ thống. Độ ẩm của đất hệ thống giám sát có thể phản ánh toàn diện, khoa học và chính xác những thay đổi của đất trong khu vực được theo dõi và có thể cung cấp trạng thái độ ẩm của đất. Điểm giám sát kịp thời để giảm  thiên tai và chống hạn, bón phân và tưới tiêu.

3. Chức năng của hệ thống:
   + Hệ thống sử dụng điện năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng trực tiếp nguồn12-24V cho hệ thống và không yêu
      cầu thêm nguồn điện nào .

   + Theo dõi dữ liệu tình trạng của đất tại điểm cố định
   + Cung cấp các dữ liệu thu thập được nha người trồng
   + Ngiên cứu ảnh hưởng của đất ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây
   + Nắm được các dữ liệu về đất và hạn hán để tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp ứng phó với các thiên tai
4. Tích hợp cảm biến: